PYTANIA I ODPOWIEDZI

Na stronie www biblioteki znajdują się wszelkie informacje dotyczące biblioteki: katalog zbiorów drukowanych, lista dostępnych czasopism elektronicznych, linki do baz bibliograficzno-abstraktowych, katalogów, ocen parametrycznych (wartości Impact Factor, Index Copernicus), informacje na temat dostępów zdalnych. Warto zaglądać na stronę www biblioteki z uwagi na pojawiające się bieżące informacje o testowych dostępach do czasopism, książek czy baz danych. Większość tych informacji można oczywiście odnaleźć w internecie samodzielnie, a do skorzystania z dostępów pełnotekstowych wcale nie trzeba wchodzić na stronę biblioteki - można np. przez strony wydawców. Wygodniej jest jednak mieć te linki i informacje zebrane w jednym miejscu i zapamiętać jeden adres.
Dostęp online oparty jest na numerach IP. Wszyscy użytkownicy komputerów w sieci COI przy ul. Roentgena oraz ul. Wawelskiej mają dostęp do zasobów limitowanych tj. elektronicznych czasopism, książek i baz prenumerowanych przez bibliotekę oraz dostępnych na podstawie licencji krajowych lub testów. Część zasobów dostępna jest zdalnie. Wszystkie udostępniane zasoby chronione są prawem autorskim. Niedozwolone jest ściąganie dużych ilości artykułów (np. całych numerów czasopism), tworzenie wielu kopii drukowanych, redystrybucja, wykorzystywanie do celów innych niż naukowo-dydaktyczne. Systemy rejestrują logowania, tytuły czasopism, liczbę ściąganych pełnych tekstów. Łamanie zasad licencji może skutkować odłączeniem serwisu przez dostawcę.
Strona biblioteki dostępna jest wszędzie. Część zasobów jest dostępna jedynie z Roentgena i Wawelskiej (lub w dostępie zdalnym). Z serwisów otwartych można korzystać wszędzie. Dla wygody użytkowników zaznaczyliśmy linki kolorami:
i zasoby dostępne z komputerów w sieci Instytutu
z możliwość dostępu zdalnego
o otwarty dostęp.
Czasami zdarza się, że nie ma dostępu do jakiegoś serwisu, zasobu, etc. Wynika to z różnych powodów (konserwacja, awaria, inne). Nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkiego, dlatego prosimy o sygnały w takich sytuacjach. Na początku roku kalendarzowego część dostępów może być nieaktywna. Wynika to z kwestii organizacyjnych (zmiany agentów, zamawianie/odnawianie prenumeraty).
Licencja krajowa nie obejmuje wszystkich czasopism i książek tych wydawnictw. Może się więc zdarzyć, że nie ma dostępu do jakiegoś czasopisma lub książki.
Dodatkowo warto pamiętać, że Elsevier ma po dwie strony dla swoich czasopism, np. www.thelancet.com oraz http://www.sciencedirect.com/science/journal/01406736 dla czasopisma Lancet. Do pierwszego nie mamy dostępu pełnotekstowego, do drugiego mamy. Ponadto niektóre czasopisma Elsevier dostępne są na platformie ClinicalKey (m.in. Lancet). Wyszukiwarka czasopism i książek wskaże odpowiednie linki.
Literaturę w języku angielskim (i innych) można wyszukać w PubMed, Ebsco, Scopus, etc. Część tych serwisów ma charakter otwarty, tj. jest dostępna bezpłatnie i dla wszystkich. Linki oraz informacje o tych serwisach znajdują się w zakładce "bazy bibliograficzne".
Wygodnym narzędziem jest wyszukiwarka na głównej stronie oraz w zakładkach "czasopisma elektroniczne" i "książki elektroniczne". Obejmuje ona czasopisma i książki prenumerowane, zasoby dostępne w licencjach krajowych oraz wiele czasopism i książek dostępnych bezpłatnie.
Wielu wydawców udostępnia pełne teksty czasopism i książek bezpłatnie (warto sprawdzać na stronach www wydawców!). Serwisy listujące takie źródła to m.in. FreeMedicalJournals, DOAJ. Linki do tego typu serwisów znajdują się w zakładce "czasopisma elektroniczne" oraz "książki elektroniczne". W niektórych bazach bibliograficznych (np. Pubmed, Ebsco, Europe PMC) również można znaleźć linki do pełnych tekstów artykułów. Nasze wyszukiwarki obejmują informacje z niektórych tych serwisów.
W takiej sytuacji warto sprawdzić czy inna biblioteka ma to czasopismo w swoich zbiorach (do tego służą Katalog Czasopism Zagranicznych GBL, KaRo, NUKAT - linki w zakładce "pomocne linki") oraz zgłosić się do nas.
Informacje o aktualnej prenumeracie znajdują się w zakładce "czasopisma drukowane". Informacje o starszych rocznikach można znaleźć w:
- Centralnym Katalogu Czasopism Zagranicznych GBL (w polu "Wybierz bibliotekę, której zasoby chcesz przeglądać" trzeba zaznaczyć "Biblioteka Naukowa Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie", katalog zawiera dane od 1990r.)
- Centralnym Katalogu Czasopism Zagranicznych Biblioteki Narodowej.
W przyszłości będą również dostępne w katalogu OPAC.
Jest to program realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Biblioteka Naukowa COI uczestniczy w nim od 2005r. W ramach tego programu mamy obecnie dostęp do ogólnokrajowych licencji Elsevier, Springer, Web of Knowlegde, Ebsco, Science i Nature. Wirtualna Biblioteka Nauki to także dodatkowe, płatne konsorcja (bierzemy udział w konsorcjum NPG). Więcej na ten temat można przeczytać na stronie http://wbn.edu.pl/.
Prosimy o zgłaszanie wszelkich błędów. Dzięki temu będziemy w stanie szybko je poprawić :)


ost. akt. 23.03.2018

56866 odsłon od 19.04.2016
Projekt i wykonanie: Joanna Marszalec