CZASOPISMA DRUKOWANE

W ostatnich latach Biblioteka prenumeruje czasopisma głównie w wersji elektronicznej (szczegóły w zakładce "czasopisma elektroniczne"), dlatego lista czasopism drukowanych jest krótka.

2017

Czasopisma zagraniczne

wszystkie czasopisma prenumerowane są w wersji elektronicznej

Czasopisma polskie

Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Nowotwory

2016

Czasopisma zagraniczne

Acta Oncologica
Laboratory Animals
Physics in Medicine and Biology

Czasopisma polskie

Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia
Nowotwory
Zakażenia
Opieka Onkologiczna

ost. akt. 07.03.2017
56856 odsłon od 19.04.2016
Projekt i wykonanie: Joanna Marszalec