CZASOPISMA ELEKTRONICZNE


informacje o bazie, instrukcja


i zasoby dostępne z komputerów w sieci Instytutu
z możliwość dostępu zdalnego
o otwarty dostęp

Czasopisma zagraniczne

COI ma dostęp do:
- czasopism z aktualnej prenumeraty;
- czasopism Elsevier w ClinicalKey iz;
- czasopism dostępnych w ramach licencji krajowych: Nature i, Science i, około 17 000 czasopism wydawnictw: Springer (na SpringerLink.com iz oraz Infona i), Elsevier (na ScienceDirect iz oraz Infona i), Wiley i oraz dostępnych w bazie Ebsco iz.

Niektórzy wydawcy udostępniają pełne teksty czasopism bezpłatnie (warto sprawdzać na stronach poszczególnych czasopism). Serwisy listujące lub udostępniające te czasopisma to m.in. Czasami linki do pełnych tekstów artykułów dostępne są w bazie bibliograficznej (np. PubMed, Ebsco).

prenumerata 2018

Acta Oncologica
American Journal of Clinical Oncology
American Journal of Surgical Pathology
Annals of Oncology
Annals of Surgery
Annals of Surgical Oncology
Anti-Cancer Drugs
Blood
Bone Marrow Transplantation [2012, 2014]
Breast Journal
British Journal of Cancer
British Journal of Haematology
British Journal of Surgery
* Cancer
Cancer Cytopathology
Cancer Journal [2009, 2015, 2016]
Cancer Research
Clinical Cancer Research
Clinical Infectious Diseases
Current Opinion in Oncology
Current Opinion in Urology
Diseases of the Colon & Rectum
European Journal of Immunology
Genes, Chromosomes & Cancer
Head and Neck
International Journal of Cancer
International Journal of Gynecological Cancer [1991-2008], [1991-2016]
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics
Journal of Clinical Investigation
Journal of Clinical Microbiology
Journal of Clinical Oncology
Journal of Immunology
Journal of Nuclear Medicine
Journal of Surgical Oncology
Journal of the National Cancer Institute
Journal of Thoracic Oncology [2015]
Journal of Urology
Laboratory Animals
Lancet
Lancet Oncology
Medical Physics
Nature
Nature Genetics
Nature Reviews Cancer
Nature Reviews Immunology
Neuro-Oncology
Neurosurgery
New England Journal of Medicine
Oncologist
Oncology
Physics in Medicine and Biology
Plastic & Reconstructive Surgery
Plastic & Reconstructive Surgery Global Open
Radiographics
Radiology
Science
Seminars in Oncology
Surgical Oncology Clinics of North America
Thoracic Surgery Clinics

Czasopisma polskie


Acta Biochimica Polonica
Acta Neurobiologiae Experimentalis
Biotechnologia
Central Europen Journal of Urology
Diagnostyka Laboratoryjna
Fizjoterapia Polska
Forum Zakażeń
Gazeta Lekarska
Ginekologia Polska
Hereditary Cancer in Clinical Practice
Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue
Kardiologia Polska
KOSMOS - Problemy Nauk Biologicznych
Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia
Medycyna Weterynaryjna
Medycyna Praktyczna
Medycyna Praktyczna - Onkologia
Nowotwory. Journal of Oncology; patrz również: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego NOWOTWORY
Nuclear Medicine Review
Onkologia i Radioterapia
Onkologia w Praktyce Klinicznej. Edukacja, patrz również: Oncology in Clinical Practice
Otolaryngologia Polska
Pielęgniarka Epidemiologiczna
Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
Pielęgniarstwo Polskie
Pielęgniarstwo XXI wieku
Pneumonologia i Alergologia Polska
Polish Journal of Medical Physics and Engineering
Polish Journal of Microbiology
Polish Journal of Pathology od 2008 i do 2007
Polish Journal of Surgery / Polski Przegląd Chirurgiczny 2007-2016 i od 2017 (wer. ang.)
Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
Postępy Biochemii
Postępy Fizyki
Postępy Mikrobiologii
Problemy Higieny i Epidemiologii
Problemy Pielęgniarstwa [2015]
Przegląd Epidemiologiczny
Przegląd Lekarski 2006-2009
Przegląd Menopauzalny
Psychoonkologia
Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
Roczniki PZH
Torakochirurgia i Kardiochirurgia Polska
Urologia Polska / Central European Journal of Urology
Współczesna Onkologia / Contemporary Oncology
Zdrowie Publiczne


Udostępniane zasoby chronione są prawem autorskim. Licencje na korzystanie z zasobów elektronicznych zabraniają tworzenia lokalnych archiwów. Liczba jednorazowo pobieranych materiałów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej i naukowo-dydaktycznej.

ost. akt. 17.01.2018

50592 odsłon od 19.04.2016
Projekt i wykonanie: Joanna Marszalec