Centrum Onkologii - Instytutu Oddział w Gliwicach - logo

KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE

Dla ułatwienia:
linki czerwone - pełne teksty/bazy dostępne z COI
linki zielone - wolny dostęp do pełnych tekstów/baz
springer
W ramach licencji krajowej COI ma dostęp do ok. 37 000 książek elektronicznych wydawnictwa Springer. Są to książki i serie książkowe wydane w latach 2004, 2005, 2009-2011 oraz 2017 z różnych działów medycyny, m.in. onkologii, patologii, radiologii, reumatologii, alergologii, anatomii, anestezjologii, chirurgii, epidemiologii, farmacji, ginekologii, neurologii oraz nauk niemedycznych (m.in. fizyka, chemia, inżynieria, IT, matematyka, architektura, projektowanie, biznes, ekonomia). Książki dostępne są na platformie wydawcy oraz (częściowo) w serwisie Infona.Obecnie, w ramach testu, dostępnych jest dodatkowo 86 000 anglojęzycznych e-książek Springer. Na tej stronie dostępna jest przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka książek dostępnych w ramach licencji krajowych.
Więcej szczegółów: tutaj.

elsevier
W licencji krajowej Elsevier dostępny jest pakiet książek zawierający 838 monografii z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych oraz poradników (handbooks) z lat 2011-2015. Książki są dostępne na sciencedirect.com. Tematyka obejmuje m.in. immunologię, genetykę, chemię kliniczną, mikrobiologię, biologię komórki, biologię molekularną i translacyjną.ClinicalKey
Na platformie ClinicalKey znajduje się około 1100 e-booków Elsevier oraz 850 monografii FirstConsult. Tematyka obejmuje m.in. onkologię, radiologię, hematologię, chirurgię. W sprawie dostępu proszę o kontakt z p. Michałem Krupą tel. 517-044-166 m.krupa@elsevier.comwiley logo
Udostępnionych zostało 2451 książek elektronicznych Wiley wydanych w latach 2009 i 2015. Są to książki m.in. z zakresu genetyki, biologii molekularnej, mikrobiologii, farmacji i chemii medycznej, kardiologii, dermatologii, endokrynologii, gastroenterologii i hepatologii, hematologii, neurologii (szczegółowa lista). Książki dostępne są na platformie Wiley Online Library (oznaczone symbolem otwartej kłódki), można z nich korzystać z komputerów w sieci COI. Książki są udostępnione w ramach licencji krajowych MNiSW.Bookshelf - 5393 książki w National Library of Medicine, tematyka obejmuje m.in.: medycynę opartą na dowodach, biologię komórki, nowotwory, genetykę, mikrobiologię, fizjologię. FreeBooks4Doctors - 369 książek m.in. onkologia, radiologia, anatomia, hematologia, patologia, chirurgia, farmakologia
Merck Manual online
Gray's anatomy of the human body
Atlas of human anatomy in cross section
Hematology atlas
Organ System Pathology Images

Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych (na bieżąco aktualizowana)
Zalecenia do diagnostyki histopatologicznej nowotworów opracowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Patologów w 2013 roku w ramach projektu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych finansowanego przez Ministerstwo ZdrowiaUdostępniane zasoby chronione są prawem autorskim. Licencje na korzystanie z zasobów elektronicznych zabraniają tworzenia lokalnych archiwów. Liczba jednorazowo pobieranych materiałów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej i naukowo-dydaktycznej.

8780 odsłon

aktualizacja: 20.02.2018
projekt i wykonanie: Joanna Marszalec