Centrum Onkologii - Instytutu Oddział w Gliwicach - logo

POMOCNE LINKI

Statystyki zachorowań na nowotwory


⚫ Krajowy Rejestr Nowotworów: dane statystyczne 1999-2013
⚫ Krajowy Rejestr Nowotworów: generowanie raportów i wykresów 1999-2014, raporty 1990-2014 i inne publikacje (w formacie pdf)

Gdzie publikować? Narzędzia pomocne w wyborze czasopisma


W ramach programu Springer Open Choice/Open Access pracownicy i studenci afiliowani przy wszystkich polskich instytucjach akademickich, edukacyjnych i naukowych mogą bezpłatnie publikować artykuły w czasopismach naukowych należących do wydawnictwa Springer na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access). W wyborze odpowiedniego czasopisma pomocne może być narzędzie Journal Suggester. Wskazówki Springera dla autorów artykułów znajdują się tutaj. Dodatkowe informacje znajdują się także na stronie przygotowanej przez wydawnictwo Springer dla autorów z polskich instytucji.
JournalGuide - bezpłatne narzędzie pomagające porównać czasopisma naukowe. Umożliwia wyszukiwanie przez tytuł, kategorię, wydawcę. Dopasowuje czasopisma według słów kluczowych lub abstraktu.
DOAJ - wyszukiwarka czasopism publikujących na zasadach open access. Umożliwia wyszukiwanie po słowach kluczowych, temacie, licencji, wydawcy, kraju wydawcy, typie recenzji. Zawiera szczegółowe informacje na temat procesu publikowania, m.in. średni czas oczekiwania na publikację, wysokość opłat.
Think. Check. Submit. - strona kampanii na rzecz pomocy naukowcom w wyborze wiarygodnego czasopisma

Otwarty dostęp


Otwarta nauka - informacje o ruchu otwartej nauki w Polsce i na świecie oraz o projektach otwartej nauki realizowanych w ICM UW. Serwis m.in. prezentuje założenia i cele ruchu otwartej nauki, promuje jego najważniejsze idee, rekomenduje narzędzia ułatwiające działania w tym obszarze, wskazuje na rozwiązania, przedstawia instytucje i osoby aktywnie działające na rzecz otwartości w nauce, odpowiada na pytania i służy radą w zakresie otwartych modeli.
⚫ Serwis prowadzony jest w Centrum Otwartej Nauki (CeON) – ośrodku mającym na celu kompleksowe wspieranie przedsięwzięć na rzecz otwartej nauki w Polsce, działającym w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Wolne licencje w nauce. Instrukcja - publikacja wyjaśniająca m.in. podstawy prawa autorskiego i licencji Creative Commons, zawierająca instrukcje jak czytać umowy wydawnicze i na co zwracać uwagę, aby zapewnić jak najszerszy dostęp do własnej publikacji naukowej.

Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne - książka aut. Krzysztofa Siewicza poświęcona kwestiom prawnym związanym z otwartym dostępem.

Strona MNiSW poświęcona kwestii otwartego dostępu do publikacji naukowych

Szkolenia z baz


⚫ Ebsco: szkolenia, samouczki w języku polskim
⚫ PubMed: szkolenia
⚫ ScienceDirect: szkolenia
⚫ Scopus: szkolenia
⚫ SpringerLink: szkolenia dotyczące SpringerLink
⚫ Web of Science: szkolenia online na żywo, materiały szkoleniowe
⚫ Wiley: samouczki, warsztaty on-line, ulotki

Warto zajrzeć


Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Polskie Towarzystwo Patologów
Polska Unia Onkologii
National Cancer Institute
Wirtualna Biblioteka Nauki
Otwarta nauka - informacje o ruchu otwartej nauki w Polsce i na świecie oraz o projektach otwartej nauki realizowanych w ICM UW
Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 rok - na bieżąco aktualizowane
Kodeks Walki z Rakiem

Biblioteki cyfrowe


Federacja Bibliotek Cyfrowych - serwis zaeierający informacje o dostępnych on-line zbiorach polskich instytucji nauki i kultury
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych - kolekcja zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych
Polona - nieograniczony dostęp do zbiorów Biblioteki Narodowej: książek, czasopism, pocztówek, fotografii, grafik, map, nut i rękopisów. Większość obiektów umieszczonych w Polonie znajduje się w Domenie Publicznej, co pozwala użytkownikom na ich kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie bez ograniczeń.
Europeana - umożliwia przeszukiwanie zasobów cyfrowych europejskich muzeów, bibliotek, archiwów i kolekcji audiowizualnych. Zawiera obrazy (malarstwo, rysunki, mapy, fotografie i zdjęcia obiektów muzealnych), teksty (książki, czasopisma, listy, pamiętniki i archiwalia), dźwięki (muzyka i nagrania głosowe uwiecznione na wałkach, taśmach i płytach oraz audycje radiowe) i filmy (obrazy filmowe, kroniki i audycje telewizyjne) - razem ponad 15 milionów obiektów. W projekcie uczestniczy 1500 instytucji, m.in. British Library i Luwr.

Katalogi innych bibliotek


Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych (GBL)
KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
NUKAT - centralny katalog polskich bibliotek naukowych i akademickich
Katalogi Biblioteki Narodowej

8774 odsłon

aktualizacja: 20.12.2017
projekt i wykonanie: Joanna Marszalec