Centrum Onkologii - Instytutu Oddział w Krakowie - logo
Statystyki Szkolenia z baz Narzędzia pomocne w wyborze czasopisma Wirtualna Biblioteka Nauki Otwarty dostęp Bezpłatne publikowanie w czasopismach Springer i programie SCOAP3
Biblioteka Naukowa:
- sprawuje opiekę nad zbiorami Instytutu, udostępnia zasoby drukowane oraz cyfrowe;
- przechowuje i udostępnia prace doktorskie oraz zbiory prac naukowych w wersji papierowej publikowanych przez pracowników naukowych /w latach 1957-2014/ Instytutu Onkologii w Krakowie;
- udziela informacji o zbiorach własnych i zbiorach innych bibliotek.

Biblioteka Naukowa prowadzi działalność usługową poprzez:
- wypożyczenia międzybiblioteczne;
- wykonywanie usług reprograficznych z materiałów bibliotecznych;
- realizację usług z zakresu informacji naukowej.
Uwaga na fałszywe czasopisma i drapieżnych wydawców
Zachęcamy do przeczytania artykułu Ciemna strona Open Access – naukowcy w szponach drapieżnych wydawców (s. 213).
Zapraszamy na stronę kampanii na rzecz pomocy naukowcom w wyborze wiarygodnego czasopisma Think. Check. Submit.
304 odsłon