Książki elektroniczne Wiley

W ramach licencji krajowych MNiSW udostępnionych zostało 2451 książek elektronicznych Wiley wydanych w latach 2009 i 2015. Są to książki m.in. z zakresu:
- genetyki
- biologii molekularnej
- mikrobiologii
- farmacji i chemii medycznej
- kardiologii
- dermatologii
- endokrynologii
- gastroenterologii i hepatologii
- hematologii
- neurologii
- onkologii

Szczegółowa lista książek dostępna jest tutaj.

Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem "o-book" w odróżnieniu od wersji "e-book" sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów. Książki z licencji krajowej Wiley są dostępne na serwerze wydawcy (oznaczone symbolem otwartej kłódki) oraz będą archiwizowane na serwerze krajowym ICM i udostępniane bezterminowo.

Książki dostępne są z komputerów w sieci COI.

23.05.2016