Nowe książki drukowane


Anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólu, Alicja Macheta, Krzysztof Kusza, Andrzej Kański, PZWL, 2009
Atlas anatomii radiologicznej, Wicke Lothar, Firbas Wilhelm, Herold Christian, Urban & Partner, 2004
Atlas chirurgii laparoskopowej i zabiegów małoinwazyjnych, Frantzides Constantine T., Carlson Mark A., Urban & Partner, 2011
Atlas hematologii klinicznej, Carr Jacqueline H., Rodak Bernadette F., Urban & Partner, 2011
Atlas technik chirurgicznych górnego odcinka przewodu pokarmowego i jelita cienkiego, Rosen Michael J., Ponsky Jeffrey R., Urban & Partner, 2012
Badania laboratoryjne Zakres norm i interpretacja, Franciszek Kokot, Lidia Hyla-Klekot, Stefan Kokot, PZWL, 2011
Bioetyka dla lekarzy, Hartman Jan, Wolters Kluwer, 2011
Bioetyka. Ujęcie Systematyczne, Gert Bernard, Culver Charles, Clouser Danner, Słowo / Obraz Terytoria, 2010
Chirurgia kolorektalna, Kirby Bland, Michael Sarr, Markus Büchler, PZWL, 2012
Choroby struktur dna miednicy, Tomasz Kościński (red), ZYSK I SK-A, 2006
Diagnostyka obrazowa raka sutka Tom 1 i 2, Frantzides Constantine T., Carlson Mark A., Urban & Partner, 2010
Dietetyka i żywienie kliniczne, Anne Payne, Helen M. Barker, red. wyd. pol. Jan Chojnacki, Urban & Partner, 2013
Endokrynologia w praktyce klinicznej Diagnostyka i leczenie, Frank Herrmann, Peter Müller, Tobias Lohmann, PZWL, 2009
Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym, Jędrychowski Wiesław, UJ, 2010
Etyczny wymiar komunikacji interpersonalnej w praktyce klinicznej, Wawrzyniak Jan, UAM, 2009
Etyka lekarska, Tadeusz Brzeziński, PZWL, 2011
Etyka pielęgniarska , Stefan Konstańczak , Difin , 2010
Fizjoterapia po mastektomii, Emilia Mikołajewska, PZWL, 2010
Fizjoterapia w chirurgii, Grażyna Dąbrowska, Renata Markowska, Maciej Mraz, PZWL, 2012
Fizjoterapia w opiece paliatywnej., Agnieszka Wójcik, Anna Pyszora, Magdalena Bidacha-Horodeńska, PZWL, 2013
Fizjoterapia z elementami klinicznymi, Anna Straburzyńska-Lupa, Gerard Straburzyński, Ewa Straburzyńska-Migaj, PZWL, 2008
Guzy śródpiersia. Diagnostyka i leczenie, Mariusz Adamek, Andrea d´Amico, Wiesław Bal, PZWL, 2011
Hormony. Witaminy. Leki: przeciwnowotworowe, immunosupresyjne. Autakoidy , Zbigniew Herman, PZWL, 2010
Immunologia. Nowe wydanie, Gołąb Jakub, Jakóbisiak Marek, Lasek Witold, Stokłosa Tomasz, PWN, 2012
Informacja lekarska w praktyce, Tymiński Radosław, Medycyna Praktyczna, 2012
Kompendium farmakologii i farmakoterapii Podręcznik dla studentów medycyny, Danysz Andrzej, Buczko Włodzimierz, Urban & Partner, 2012
Komunikacja terapeutyczna Relacja pozasłowna, Sikorski Wiesław, Impuls, 2013
Komunikowanie o zdrowiu chorobie i leczeniu. Między psychologią a medycyną, Jacennik Barbara, Hulewska Aleksandra, Piasecka Agnieszka, Vizja Press&IT, 2012
Leczenie bólu, Krzysztof Brzeziński, Iwona Filipczak-Bryniarska, Jan Dobrogowski, PZWL, 2011
Leczenie bólów nowotworowych, Jerzy Jarosz, Konsylium, 2009
Metodologia badań w pielęgniarstwie, Helena Lenartowicz, Maria Kózka, PZWL, 2010
Neurofizjologia kliniczna, Peter Vogel, Urban & Partner, 2011
Nowotwory złośliwe Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania, Instytut Żywności i Żywienia, PZWL, 2008
Nowotwory złośliwe- postępowanie wielodyscyplinarne Tom 1-2 (komplet) , Pazdur Richard, Wagman Lawrence D., Camphausen Kevin A., Hoskins William J., Czelej, 2012
O etyczny wymiar relacji lekarz - pacjent, Szulc Roman Władysław, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011
Ochrona danych medycznych według najnowszych przepisów 25 praktycznych porad, Jendra Mariusz, Wiedza i Praktyka, 2013
Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych Przepisy - Przykłady - Orzecznictwo , , C.H. Beck , 2013
Opieka paliatywna, Anna Adamczyk, Krzysztof Buczkowski, Damian Jagielski, PZWL, 2009
Opieka paliatywna, Shaun Kinghorn, Sandra Gaines, red. wyd. pol. Krystyna de Walden-Gałuszko , Urban & Partner, 2012
Ostry dyżur chirurgiczny, Adam Brooks, PZWL, 2012
Pielęgniarstwo onkologiczne, Anna Koper, PZWL, 2011
Pielęgniarstwo onkologiczne, Nowicki Andrzej, Termedia, 2009
Pielęgniarstwo operacyjne, Luce-Wunderle Gertraud, Debrand-Passard Anita, Urban & Partner, 2013
Poradnik komunikowania się lekarza z pacjentem, Marek Hebanowski, Joanna Kliszcz, Barbara Trzeciak, PZWL, 2003
Postępowanie w powikłaniach sercowo-naczyniowych w raku płuca, Krzakowski Maciej, Opolski Grzegorz, Szmit Sebastian, Medical Education, 2012
Procedury diagnostyczne i terapeutyczne w praktyce klinicznej, Patel N., Knight D, Urban & Partner, 2011
Przewlekły ból miednicy. Seria Ginekologia w Praktyce Klinicznej, Paolo Vercellini, Urban & Partner, 2013
Psychoonkologia. Diagnostyka - metody terapeutyczne, Dorfmuller Monika, Dietzfelbinger Hermann, Urban & Partner, 2011
Radiologia naczyniowa i interwencyjna Przypadki kliniczne, Saad Nael E.A., Vedantham Suresh, Gould Jennifer E., Urban & Partner, 2010
Rak piersi wczesne wykrywanie przy użyciu mammografii, Tabar Laszlo, Tot Tibor, Dean Peter B., MediPage, 2011
Rak szyjki macicy Profilaktyka, diagnostyka i leczenie, Antoni Basta, Wiesława Bednarek, Monika Bekiesińska-Figatowska, PZWL, 2009
Rehabilitacja w onkologii, Woźniewski Marek, Kornafel Jan, Urban & Partner, 2010
Relacje i komunikacja w świecie medycznym, Kęsy Marcin, UJ, 2012
Statystyka medyczna w zarysie, Aviva Petrie, Caroline Sabin, PZWL, 2006
Sytuacja utraty zdrowia Problemy psychologiczne osób z kalectwem nabytym, Dobrzańska-Socha Barbara, UJ, 2013
The Merck Manual Objawy kliniczne Praktyczny przewodnik diagnostyki i terapii, Porter Robert S., Kaplan Justin L., Homeier Barbara P., Urban & Partner, 2012
Wlewy podskórne, Izabela Bętkowska, PZWL, 2011
Zakażenia szpitalne Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń, Małgorzata Bulanda, Artur Drzewiecki, Małgorzata Fleischer, PZWL, 2008
Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych - 2013, Krzakowski Maciej, Warzocha Krzysztof, Via Medica, 2013
Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych, Bożena Pietrzak, Tomasz Karkowski, Wolters Kluwer, 2013