Lista książek zakupionych na Ibuk Libra na 2016r.

Zarys anatomii człowieka link
Anestezja geriatryczna link
Analiza DNA. Teoria i praktyka link
Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej link
Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej link
Genetyka medyczna link
Genomy link
Immunologia link
Anatomia kliniczna głowy i szyi link
Chirurgia onkologiczna tom 1 link
Chirurgia onkologiczna tom 2 link
Chirurgia onkologiczna tom 3 link
Chirurgia onkologiczna tom 4 link
Chirurgia. Repetytorium link
Guzy śródpiersia. Diagnostyka i leczenie link
Ogólne powikłania pooperacyjne link
Postępowanie okołooperacyjne link
Powikłania w chirurgii jamy brzusznej link
Procedury pielęgniarskie w chirurgii link
Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa link
Niedożywienie związane z chorobą. Zapobieganie. Leczenie link
Zakażenia szpitalne link
Kompendium farmakologii link
Fizjoterapia po mastektomii link
Fizjoterapia w onkologii link
Fizjoterapia w opiece paliatywnej link
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne link
Położnictwo i ginekologia. Tom 1 i 2 link
Histologia link
Patologia. Podręcznik dla licencjackich studiów medycznych link
Postępowanie w powikłaniach sercowo-naczyniowych w raku piersi link
Neurologia. Kompendium link
Medycyna paliatywna link
Nowotwory jelita grubego link
Onkologia link
Onkologia w praktyce link
Onkologia. Podręcznik dla pielęgniarek link
Powikłania chirurgii onkologicznej link
Psychoonkologia w praktyce klinicznej link
Leczenie ran przewlekłych link
Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym link
Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi. Podręcznik dla opiekunów medycznych link
Pielęgniarstwo onkologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych link
Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej link
Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych link
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego link
Podstawy pielęgniarstwa Tom 2 Wybrane działania pielęgniarskie link
Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo.TOM 1 Założenia teoretyczne link
Procedury pielęgniarskie link
Chemioterapia i radioterapia link
Rak płuc link
Psychiatria pomocnik fizjoterapeuty link
Psychologia w praktyce medycznej link