Zakupione książki elektroniczne na platformie Ibuk
250 badań laboratoryjnych. Kiedy zlecać. Jak interpretować. René Caquet
Analiza stanu klinicznego i zmian mikroflory jamy ustnej w przebiegu radioterapii chorych na raka narządów głowy i szyi - jako podstawa
opracowania algorytmu stomatologicznego leczenia wspomagającego. Jolanta Pytko-Polończyk
Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych. J. Skandalakis
Anatomia i fizjologia człowieka. Aleksander Michajlik, Witold Ramotowski
Anatomia kliniczna głowy i szyi. Ryszard Aleksandrowicz
Anatomia radiologiczna. Bogdan Pruszyński, Daniel Bohdan
Atlas histopatologii.Tajemniczy świat chorych komórek człowieka. Wenancjusz Domagała, Maria Chosia, Elżbieta Urasińska
Bioetyka dla lekarzy. Jan Hartman
Bioetyka, t. 1. Kazimierz Szewczyk
Bioetyka, t. 2. Pacjent w systemie opieki zdrowotnej. Kazimierz Szewczyk
Biomechanika kliniczna. Podręcznik dla studentów medycyny i fizjoterapii. Janusz Wiesław Błaszczyk
Charakterystyka i znaczenie kliniczne wybranych czynników biomolekularnych u dorosłych chorych na ostre białaczki szpikowe. Beata Piątkowska-Jakubas
Chemia leków. Krótkie wykłady. Graham Patrick
Chirurgia endokrynologiczna. Lech Pomorski, Stanisław Cichoń
Chirurgia szczękowo-twarzowa. Leszek Kryst
Choroby krwi. Michał Matysiak
Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii. Aleksander Ronikier
Diagnostyka obrazowa. Układ nerwowy ośrodkowy. Henryk Walecki
Elementy farmakologii ogólnej i wybrane zagadnienia z zakresu farmakoterapii bólu. Barbara Filipek, Gabriel Nowak, Jacek Sapa, Włodzimierz Opoka, Marek Bednarski, Małgorzata Zygmunt
Elementy fizjoterapii. Fizykoterapia dla praktyków. Emilia Mikołajewska
Etos w zawodach medycznych. Anna Nawrocka
Etyczne i społeczne konsekwencje osiągnięć nowoczesnej biotechnologii. Karolina Cynk
Etyka lekarska. Tadeusz Brzeziński
Fizjoterapia po mastektomii. Emilia Mikołajewska
Fizjoterapia w chirurgii. Marek Woźniewski
Fizjoterapia w onkologii. Marek Woźniewski
Genetyka medyczna. Edward S. Tobias, Michael Connor, Malcolm Ferguson Smith
Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Tomasz Opala
Granice zgody. Paweł Łuków
Guzy śródpiersia. Diagnostyka i leczenie. Jacek Gawrychowski
Immunologia. Witold Lasek, Jakub Gołąb, Marek Jakóbisiak, Tomasz Stokłosa
Kompendium farmakologii. Waldemar Janiec
Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. Teresa Mossor-Pietraszewska, Jan Gawęcki
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie. Anna Kwiatkowska
Komunikowanie o zdrowiu chorobie i leczeniu. Barbara Jacennik, Aleksandra Hulewska, Agnieszka Piasecka
Leczenie bólu. Łukasz Wordliczek
Leczenie odleżyn i ran przewlekłych. Grzegorz Krasowski, Marek Kruk
Leczenie ran przewlekłych. Maria T. Szewczyk
Mikrobiologia lekarska. Podręcznik dla studentów medycyny. Maria Lucyna Zaremba, Jerzy Borowski
Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym. Lucyna Płaszewska-Żywko, Maria Kózka
Nowotwory złośliwe. M. Jarosz
Ocena kliniczno-morfologiczna regionalnego układu chłonnego we wcześnie zaawansowanym płaskonabłonkowym raku szyjki macicy. Kazimierz Pityński
Onkologia w praktyce. Andrzej Deptała
Opieka paliatywna. Aniela Adamczyk, Krzysztof Buczkowski, Damian Jagielski
Pielęgniarstwo w chirurgii. Maria Szewczyk, Robert Ślusarz
Podstawy masażu leczniczego. Zygmunt Prochowicz
Podstawy opieki paliatywnej. Krystyna Walden-Gałuszko
Postępowanie w powikłaniach sercowo-naczyniowych w raku piersi. prof. Grzegorz Opolski, prof. Maciej Krzakowski
Powikłania pooperacyjne w ginekologii. Beata Śpiewankiewicz
Procedury pielęgniarskie w chirurgii. Lucyna Ścisło, Elżbieta Walewska
Psychologia stresu. Irena Heszen
Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Krystyna de Walden-Gałuszko
Rak szyjki macicy. Zbigniew Wronkowski, Szymon Brużewicz
Rakowi powiedz nie. Maja Denisiuk
Sens życia i umierania. Kolek Beata
Transplantologia praktyczna. Nowotwory po przeszczepieniu narządów. Tom 2. Krzysztof Mucha, Leszek Pączek, Bartosz Foroncewicz
Wybrane zagadnienia pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego. Praca zbiorowa
Wypalenie zawodowe a empatia u lekarzy i pielęgniarek. Ewa Wilczek-Rużyczka
Żywienie chorych z nowotworami. Mirosław Jarosz
Żywienie w chorobach nowotworowych. Zofia Wieczorek-Chełmińska