W związku z prowadzoną selekcją mamy do oddania wiele książek, m.in. podręczniki i słowniki. Osoby zainteresowane wybranymi książkami prosimy o kontakt do końca września br.

Lp., sygnatura, tytuł, autor/redaktor, wydawnictwo, rok wyd.
1. 451, Słownik rosyjsko-polski, Dworecki I.H., Spółdzielnia Wydawnicza Współpraca, 1949
2. 1068, Słownik polsko-rosyjski, Grekow N.I., Książka i wiedza, 1950
3. 1068, Słownik rosyjsko-polski, Dworecki I.H., Książka i wiedza, 1950
4. 1104, Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki, Cz. 1: niemiecko-polska, Kalina P., Czytelnik, 1952
5. 3688, Fizyka dla medyków i biologów, Liwiencew N.M., PWN, 1964
6. 5044, Medizinische Biochemie, Rapoport S.M., VEB Verlag Volk und Gesungheit, 1966
7. 5180, Leki psychotropowe, Jaroszyński J., PZWL, 1968
8. 5356, Zarys statystyki medycznej, Adam J., PZWL, 1968
9. 5450, Choroby wewnętrzne, Szczeklik E., t.2, PZWL, 1968
10. 5458, Rocznik statystyczny 1968, GUS, 1968
11. 5482, Przepisy prawne dla bibliotek naukowych i fachowych, Zarzębski T., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1968
12. 5529, Wielki słownik niemiecko-polski, A-K, Piprek J., Wiedza Powszechna, 1969
13. 5546, Słownik lekarski angielsko-polski i polsko-angielski, Jędraszko S., PZWL, 1969
14. 5979, Słownik lekarski polsko-francuski, Neuman B., PZWL, 1975
15. 5980, Słownik lekarski angielsko-polski, Jędraszko S., PZWL, 1974
16. 6139, The Kosciuszko Foundation Dictionary English-Polish Polish-English, Bulas K., Vol. 1, 1961
17. 6433, Standardy leczenia systemowego nowotworów złośliwych u dorosłych w Polsce, Krzakowski M., PTOK, 1999
18. 6434, Standardy leczenia systemowego nowotworów złośliwych u dorosłych w Polsce, Krzakowski M., PTOK, 1999
19. 6480, Farmakologia, Danysz A., PZWL, 1987
20. 7309, Słownik lekarski francusko-polski, Neuman B., PZWL, 1970
21. 7462, Słownik wyrazów obcych, PWN, 1971
22. 7696, Słownik lekarski łacińsko-polski, Babecki J., PZWL, 1972
23. 7759, Farmakologia, Danysz A., PZWL, 1972
24. 7761, Słownik lekarski łacińsko-polski, Babecki J., PZWL, 1972
25. 7787, Słownik lekarski łacińsko-polski, Babecki J., PZWL, 1972
26. 7794, Słownik lekarski łacińsko-polski, Babecki J., PZWL, 1972
27. 7796, Woerterbuch der Medizin, Schaldach H., VEB Verlag Volk und Gesundheit, 1973
28. 7798, Woerterbuch der Medizin, Schaldach H., VEB Verlag Volk und Gesundheit, 1973
29. 7911, Słownik lekarski angielsko-polski, Jędraszko S., PZWL, 1974
30. 7920, Wielki słownik rosyjsko-polski, Mirowicz A., T.1, 1970
31. 7921, Wielki słownik rosyjsko-polski, Mirowicz A., T.2, 1970
32. 7928, Słownik lekarski angielsko-polski, Jędraszko S., PZWL, 1974
33. 7948, Wielki słownik niemiecko-polski, A-K, Piprek J., Wiedza Powszechna, 1972
34. 7949, Wielki słownik niemiecko-polski, L-Z, Piprek J., Wiedza Powszechna, 1972
35. 7995, Podręczny słownik francusko-polski, Kupisz K., Wiedza Powszechna, 1971
36. 8001, Słownik lekarski francusko-polski, Neuman B., PZWL, 1970
37. 8037, Podręczny słownik polsko-francuski, Kupisz K., Wiedza Powszechna, 1971
38. 8045, Wielki słownik niemiecko-polski, A-K, Piprek J., Wiedza Powszechna, 1972
39. 8046, Wielki słownik niemiecko-polski, L-Z, Piprek J., Wiedza Powszechna, 1972
40. 8090, Podręczny słownik lekarski łacińsko-polski i polsko-łaciński, Karwowska K., PZWL, 1974
41. 8091, Podręczny słownik lekarski łacińsko-polski i polsko-łaciński, Karwowska K., PZWL, 1974
42. 8094, Podręczny słownik lekarski łacińsko-polski i polsko-łaciński, Karwowska K., PZWL, 1974
43. 8251, Poradnik inżyniera elektryka, t.II: Maszyny i napędy elektryczne. Technika oświetlania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1975
44. 8303, Statistics in Medicine, Colton T., Little, Brown and Company, 1974
45. 8323, Słownik lekarski francusko-polski, Neuman B., PZWL, 1970
46. 8350, Podręczny słownik angielsko-polski, Stanisłwski J., Wiedza Powszechna, 1974
47. 8351, Podręczny słownik angielsko-polski, Stanisłwski J., Wiedza Powszechna, 1974
48. 8389, Słownik lekarski polsko-angielski, Jędraszko S., PZWL, 1975
49. 8390, Słownik lekarski polsko-angielski, Jędraszko S., PZWL, 1975
50. 8403, Słownik lekarski angielsko-polski, Jędraszko S., PZWL, 1974
51. 8454, Słownik ortograficzny języka polskiego, Szymczak M., PWN, 1976
52. 8525, Mathematics at a Glance: A Compendium, VEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1975
53. 8624, Międzynarodowy słownik akronimów, Sawoniak H., Ossolineum, 1976
54. 8671, Mały słownik francusko-polski polsko-francuski, Szwykowski L., Wiedza Powszechna, 1977
55. 8691, Wielki słownik polsko-niemiecki, O-Ż, Piprek J., Wiedza Powszechna, 1974
56. 8695, Zagadnienia informacji i dokumentacji naukowej, Piróg W., PWN, 1977
57. 8708, Nowotwory: badania doświadczalne i rozważania teoretyczne, Suess R., PZWL, 1977
58. 8716, Nowotwory: badania doświadczalne i rozważania teoretyczne, Suess R., PZWL, 1977
59. 8732, Diagnostyka laboratoryjna w hematologii, Pawelski S., PZWL, 1977
60. 8819, Wielki słownik niemiecko-polski, A-K, Piprek J., Wiedza Powszechna, 1976
61. 8820, Wielki słownik niemiecko-polski, L-Z, Piprek J., Wiedza Powszechna, 1976
62. 8824, Nauka o chorobach wewnętrznych, t.I, Orłowski W., PZWL, 1978
63. 8847, Metody statystyczne w badaniach medycznych, Armitage P., PZWL, 1978
64. 8869, Nauka o chorobach wewnętrznych, t.II, Orłowski W., PZWL, 1978
65. 8910, Wielki słownik polsko-niemiecki, O-Ż, Piprek J., Wiedza Powszechna, 1974
66. 9159, Słownik naukowo-techniczny polsko-niemiecki, Koch Z.J., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1980
67. 9161, Wielki słownik francusko-polski A-L, Wiedza Powszechna, T.1, 1980
68. 9412, Encyklopedia fizyki współczesnej, PWN, 1983
69. 9431, Wielki słownik francusko-polski M-Z, Wiedza Powszechna, T.2, 1982
70. 9458, Podręczny słownik polsko-francuski, Kupisz K., Wiedza Powszechna, T.1, 1983
71. 9459, Podręczny słownik polsko-francuski, Kupisz K., Wiedza Powszechna, T.2, 1983
72. 9460, Podręczny słownik polsko-francuski, Kupisz K., Wiedza Powszechna, T.1, 1983
73. 9461, Podręczny słownik polsko-francuski, Kupisz K., Wiedza Powszechna, T.2, 1983
74. 9591, Podręczny słownik niemiecko-polski, Chodera J., Wiedza Powszechna, 1984
75. 9594, Ultrastruktura i funkcja komórki, t. 2, Kawiak J., PWN, 1984
76. 9635, Vademecum lekarza ogólnego, Bruehl W., PZWL, 1984
77. 9636, Vademecum lekarza ogólnego, Bruehl W., PZWL, 1984
78. 9677, Vademecum diagnostyki i terapii, Krupp M.A., PZWL, 1984
79. 9719, Who's Who in the World, 7 ed., 1984-1985, 1984
80. 9761, Słownik kieszonkowy francusko-polski polsko-francuski, Jedlińska A., Wiedza Powszechna, 1984
81. 9773, Wielki słownik niemiecko-polski, A-K, Piprek J., Wiedza Powszechna, 1985
82. 9774, Wielki słownik niemiecko-polski, L-Z, Piprek J., Wiedza Powszechna, 1985
83. 9887, Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym, Jodłowski S., Ossolineum, 1985
84. 9954, Wielki słownik angielsko-polski, A-N, Stanisławski J., Wiedza Powszechna, 1983
85. 9955, Wielki słownik angielsko-polski, O-Z, Stanisławski J., Wiedza Powszechna, 1983
86. 10227, Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1987
87. 10228, Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1987
88. 10241, Słownik lekarski polsko-angielski, Słomski P., PZWL, 1986
89. 10305, Słownik lekarski angielsko-polski, Słomski P., PZWL, 1987
90. 10320, Wielki słownik niemiecko-polski, A-K, Piprek J., Wiedza Powszechna, 1987
91. 10321, Wielki słownik niemiecko-polski, L-Z, Piprek J., Wiedza Powszechna, 1987
92. 10324, Wielki słownik niemiecko-polski, A-K, Piprek J., Wiedza Powszechna, 1987
93. 10325, Wielki słownik niemiecko-polski, L-Z, Piprek J., Wiedza Powszechna, 1987
94. 10338, Wielki słownik niemiecko-polski, A-K, Piprek J., Wiedza Powszechna, 1987
95. 10339, Wielki słownik niemiecko-polski, L-Z, Piprek J., Wiedza Powszechna, 1987
96. 10340, Wielki słownik niemiecko-polski, A-K, Piprek J., Wiedza Powszechna, 1987
97. 10341, Wielki słownik niemiecko-polski, L-Z, Piprek J., Wiedza Powszechna, 1987
98. 10484, Encyklopedia popularna PWN, wyd. 9, 1982
99. 10536, Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1988
100. 10539, Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1988
101. 10754, Encyclopedic Dictionary of Mathematics, 2 ed., T. 1, 1987
102. 10755, Encyclopedic Dictionary of Mathematics, 2 ed., T. 2, 1987
103. 10756, Encyclopedic Dictionary of Mathematics, 2 ed., T. 3, 1987
104. 10757, Encyclopedic Dictionary of Mathematics, 2 ed., T. 4, 1987
105. 11636, Word 6.0 po polsku, Linkiewicz G., EXIT, 1994
106. 11659, PC Learning Labs uczy PowerPoint 4.0, Wydawnictwo PLJ, 1995
107. 2294a, Słownik francusko-polski i polsko francuski, Kalina P., Cz.1, 1956
108. 2294b, Słownik francusko-polski i polsko francuski, Kalina P., Cz.2, 1956
109. 2354a, Słownik podręczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, cz. 1: niemiecko-polska, Kalina P., Wiedza Powszechna, 1956
110. 2354b, Słownik podręczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, cz. 2: polsko-niemiecka, Kalina P., Wiedza Powszechna, 1956
111. 2355a, Słownik francusko-polski i polsko francuski, Kalina P., Cz.1, 1956
112. 2355b, Słownik francusko-polski i polsko francuski, Kalina P., Cz.2, 1956
113. 3693(4365), Fizyka dla medyków i biologów, Liwiencew N.M., PWN, 1964
114. 5032(6192), Farmakologia, Supniewski J., PZWL, 1954
115. 5355(6515), Ginekologia zachowawcza, Liebhart S., PZWL, , 1968
116. 5370(6530), Słownik lekarski niemiecko-polski, Trachtenherc N., PZWL, 1968
117. 5371(6531), Słownik lekarski niemiecko-polski, Trachtenherc N., PZWL, 1968
118. Zasady rozpoznawania i leczenia nowotworów zalecane przez Centrum Onkologii w Warszawie, Kułakowski A., 1997
119. Słownik lekarski polsko-rosyjski, Neuman B., PZWL, 1971
120. Słownik lekarski rosyjsko-polski, Hofman A., PZWL, 1957
121. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych u dorosłych, Krzakowski M., PUO, 2003
122. Cancer in Norway 2000, Cancer Registry of Norway, 2002
123. Cancer in Norway 1999, Cancer Registry of Norway, 2002
124. Cancer in Finland 2002 and 2003, Finnish Cancer Registry, 2005
125. Zasady postępowania diagnostycznego i leczenia obowiązujące w Centrum Onkologii Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, 1995
126. Standardy leczenia systemowego nowotworów złośliwych u dorosłych w Polsce, Krzakowski M., PTOK, 1999
127. Wielki słownik polsko-angielski, A-Ó, Stanisławski J., Wiedza Powszechna, 1975
128. Wielki słownik polsko-angielski, P-Ż, Stanisławski J., Wiedza Powszechna, 1975
129. Wielki słownik francusko-polski M-Z, Wiedza Powszechna, T.1, 1982
130. Dictionaire elementaire de medecine, Duranteau A., Seuil, 1981
131. An English Course for Medical Students, Jędraszko S., PZWL, 1973
132. Leksykon radiologii i medycyny nuklearnej, Zawadowski W., PZWL, 1978
133. The Kosciuszko Foundation Dictionary English-Polish Polish-English, Bulas K., Vol. 2, 1972
134. Dorland's Illustrated Medical Dictionary, 24 ed., W.B. Saunders, 1965
135. Cancer in Norway 2001, Cancer Registry of Norway, 2004
136. Cancer Incidence in Finland 1998 and 1999, Finnish Cancer registry, 2002
137. Cancer Incidence Report Saudi Arabia 2002, Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Health National Cancer Reistry, 2007
138. Cancer Incidence Report Saudi Arabia 2005, Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Health National Cancer Reistry, 2009
139. Cancer in Finland 2006 and 2007, Finnish Cancer Registry, 2009
140. Cancer in Finland 2004 and 2005, Finnish Cancer Registry, 2007
141. Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Andziak P., Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 2002
142. Nowotwory w świetle prac badawczych lekarzy polskich od schyłku wieku XIX do 1939r., Supady J., Wydawnictwo ADI, 2004
143. Taschenlexikon der Medizin, Tutsch D., Urban & Schwarzenberg, 1975
144. Prawo dla lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, Molęda S., Biblioteka Pulsu Medycyny, 2005
145. Prawo dla lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, Molęda S., Biblioteka Pulsu Medycyny, 2007
146. Mianownictwo anatomiczne, Stelmasiak M., PZWL, 1958
147. Zakażenia wirusowe ciężarnych, Gonik B., Springer PWN, 1997
148. Zakażenia perinatalne, t.I, Słomko Z., Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej, 2001
149. Zakażenia perinatalne, t.II, Słomko Z., Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej, 2001

26.07.2016