Centrum Onkologii - Instytutu Oddział w Gliwicach - logo

CZASOPISMA DRUKOWANE

PRENUMERATA 2017

Zagraniczne

Medical Physics
Radiology
Seminars in Radiation Oncology

Krajowe

Atest
Bibliotekarz
Rehabilitacja w Praktyce
Gazeta Farmaceutyczna
Elektro-Instalator
Inżynier Medyczny-Fizyk
IT - w administracji
Lek w Polsce
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Medycyna po Dyplomie – Onkologia
Medycyna Praktyczna – Chirurgia
Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo
Medycyna Praktyczna – Onkologia
Medycyna Praktyczna
Nowotwory
Onkologia w Praktyce Klinicznej
Pielęgniarstwo XXI w.
Polski Przegląd Chirurgiczny
Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja
Rynek Zdrowia
Służba Zdrowia
Współczesna Onkologia
Zakażenia Szpitalne
Zamówienia Publiczne-Doradca
Przetargi Publiczne
Monitor Zamówień Publicznych
Dziennik Zachodni
Nowiny Gliwickie
Gazeta Wyborcza /Katowice/
Rzeczpospolita
Gazeta Prawna on-line

PRENUMERATA 2016

Zagraniczne

Medical Physics
Radiology
Seminars in Oncology

Krajowe

Atest
Bibliotekarz
E-Instalator
Forum Czystości
Gazeta Farmaceutyczna
Inżynier Medyczny Fizyk
IT – w administracji
Lek w Polsce
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Medycyna po Dyplomie - Onkologia
Medycyna Praktyczna – Chirurgia
Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo
Medycyna Praktyczna – Onkologia
Medycyna Praktyczna
Nowotwory
Onkologia w Praktyce Klinicznej
Pielęgniarstwo XXI w.
Polski Przegląd Chirurgiczny
Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja
Rehabilitacja w Praktyce
Rynek Zdrowia
Służba Zdrowia
Współczesna Onkologia
Zakażenia Szpitalne

8776 odsłon

aktualizacja: styczeń 2017
projekt i wykonanie: Joanna Marszalec