Centrum Onkologii - Instytutu Oddział w Gliwicach - logo

BAZY SPECJALISTYCZNE


Bazy genetyki nowotworów


CIViC (Clinical Interpretation of Variants in Cancer) - bezpłatne (open access, open source) narzędzie pomocne w onkologii spersonalizowanej. Baza jest opisana w czasopiśmie Nature Genetics
COSMIC - the Catalogue Of Somatic Mutations In Cancer - największa na świecie baza mutacji w nowotworach złośliwych

Baza badań eksperymentalnych


clinicaltrials.gov - baza prowadzona przez Narodową Bibliotekę Medycyny w USA, obecnie zawiera informacje o 258046 badaniach w 201 krajach

Bazy preprintów


bioRxiv - bezpłatne archiwum i centrum dystrybucji nieopublikowanych i nierecenzowanych preprintów z zakresu nauk o życiu. Obsługiwane przez Cold Spring Harbor Laboratory
Preprints - platforma publikacji wczesnych wyników badań oraz artykułów przeglądowych, wspierana przez MDPI (wydawca open access)
arXiv.org - otwarty dostęp do 1,3 mln e-printów m.in. z zakresu fizyki, matematyki, biologii ilościowej, statystyki. Założone przez Cornell University
PeerJ Preprints - baza preprintów m.in. z dziedziny biologii i medycyny Więcej informacji w tym artykule zamieszczonym w Science.

Bazy multimediów i inne


MEDtube - platforma edukacji medycznej dla profesjonalistów. Zawiera filmy z operacji i zabiegów, transmisje z operacji, zdjęcia przypadków medycznych, animacje, wywiady, prezentacje, dokumenty ze wszystkich specjalizacji medycznych. Materiały pochodzą od lekarzy, towarzystw i uczelni medycznych, a także z własnej produkcji MEDtube, dostępne są po bezpłatnej rejestracji.
Polski tezaurus MeSH 2016
MedlinePlus
Arianta - baza polskich czasopism elektronicznych (branżowych i naukowych)
Polskie bazy bibliograficzno-abstraktowe/pełnotekstowe z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, społecznych, itd.
8782 odsłon

aktualizacja: 20.12.2017
projekt i wykonanie: Joanna Marszalec